Saturday, June 30 – ChaCha’s Irvine!

SOMBRA QUIETA ChaCha’s Latin Kitchen – Irvine 13126 Jamboree Rd, Irvine, Ca 92602 6:30 PM – 9:30 PM

Friday, June 29 – ChaCha’s Brea

SOMBRA QUIETA ChaCha’s Latin Kitchen 110 West Birch Street, Brea Ca 92821 8:00 PM – 11:00 PM

Thursday, June 28 – Tapas Thursday at ChaCha’s Irvine

SOMBRA QUIETA ChaCha’s Latin Kitchen – Irvine 13126 Jamboree Rd, Irvine, Ca 92602 6:30 PM – 9:30 PM